Rozmowy o festiwalu

Po raz piąty już odbywają się te rozmowy w gościnnej Galerii Atelier, na Foksal. Ścieżki naszych dyskusji są kręte i nieoczywiste, bo „prawdy” o zagadkowej muzyce nowej szukamy osobno a zarazem wspólnie. Czujnie i lekko stawiamy kroki, podwójnie uskrzydleni – naszym doświadczeniem i niedoświadczeniem.

Czy dyskusje te, spisywane i zredagowane, będą interesujące także dla innych? Tego nie wiemy, ale do lektury serdecznie zapraszamy!

Anna Gluc, ur. 1995 w Zakopanem, studentka teorii muzyki, III rok studiów licencjackich, Akademia Muzyczna w Krakowie; oraz komparatystyki, II rok studiów licencjackich, Uniwersytet Jagielloński

Joanna Kołodziejska, ur. 1992 w Jastrzębiu-Zdroju, studentka teorii muzyki, II rok studiów magisterskich, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Piotr Krajewski, ur. 1992 w Poznaniu, student teorii muzyki, I rok studiów magisterskich, Akademia Muzyczna w Poznaniu; oraz doktorant w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Jan Lech, ur. 1992 w Warszawie, student muzykologii oraz etnologii w ramach MISH, III rok studiów licencjackich, Uniwersytet Warszawski

Karolina Majewska, ur. 1993 w Międzyrzeczu, studentka teorii muzyki, I rok studiów magisterskich, Akademia Muzyczna w Poznaniu; oraz muzykologii, II rok studiów magisterskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Barbara Spodymek, ur. 1994 w Bytomiu, studentka teorii muzyki na I roku studiów magisterskich, Akademia Muzyczna w Katowicach oraz polonistyki na II roku studiów licencjackich, Uniwersytet Śląski

Jakub Strużyński, ur. 1994 w Olsztynie, student muzykologii i Artes Liberales w ramach MISH, III rok studiów licencjackich, Uniwersytet Warszawski.

Joanna Zabłocka, ur. 1994 w Warszawie, studentka muzykologii na III roku studiów licencjackich, Uniwersytet Warszawski

Marcin Trzęsiok, ur. 1973 w Knurowie, doktor habilitowany, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach