28.09 / sobota

16:00

Freszel / Skweres / Kazińska / Muras
W poszukiwaniu Rzeczydźwięku
spacer muzyczny

Cena biletu: 15 zł Kup bilet
Joanna Freszel sopran
Tomasz Skweres wiolonczela
Małgorzata Kazińska scenariusz
Melania Muras scenografia

Małgorzata Kazińska, Tomasz Skweres W poszukiwaniu Rzeczydźwięku ** (spacer muzyczny, zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

** prawykonanie