Muras, Melania

scenografka, artystka wizualna, fotografka. Studiowała scenografię i architekturę wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka scenografii do kilkunastu spektakli teatralnych zrealizowanych na terenie Polski oraz w Niemczech. Pracuje zarówno w teatrach lalkowych, jak i dramatycznych.