28.09 / Saturday

16:00

Freszel / Skweres / Kazińska / Muras
In search of the Thingssound
musical walk

Ticket price: 15 PLN Buy a ticket
Joanna Freszel soprano
Tomasz Skweres cello
Małgorzata Kazińska script
Melania Muras stage design

Małgorzata Kazińska, Tomasz Skweres W poszukiwaniu Rzeczydźwięku (In search of the Thingssound) ** (musical walk, Warsaw Autumn and Society of Authors ZAiKS commission)

** first performance