Black Series
- Peter Ablinger

Utwór odnosi się do szkicu z roku 2010 zatytułowanego Suprematyzm dla zespołu rockowego.

„Suprematyzm” jest pojęciem zastosowanym przez Kazimierza Malewicza na określenie jego abstrakcyjnego języka formy. Dziesięć utworów tworzących Black Series, każdy z nich trwający od jednej do czterech minut, zostało napisanych dla klarnecisty Garetha Davisa i holenderskiego zespołu rockowego Julie Mittens. Tytuły poszczególnych utworów to AlbersMalewitch 1–3Mondrian 1–5 Reinhardt

Partytura sporządzona jest w formie graficznej oraz w formie audio, złożonej z sampli Julie Mittens Band. Postać graficzną tworzą zrzuty z ekranu wielościeżkowego widoku każdego z montaży. W ten sposób starałem się przekazać moje dźwiękowe wyobrażenia muzykom rockowym nie umiejącym czytać partytur. Co ciekawe, choć nie było to moim zamiarem, jeden z widoków ścieżek przypomina obrazy późnego Mondriana. 

Peter Ablinger