Bildbeschreibung
- Agata Zubel

Jak opisać obraz? 

Wybitny niemiecki dramaturg Heiner Müller wykreował nieprawdopodobnie silną odpowiedź na to pytanie w swoim tekście dramatycznym Bildbeschreibung. On i ona uwięzieni w obrazie, zamknięci w ramach zatrzymanego czasu. Tylko na podstawie analizy tej utrwalonej chwili autor kreuje domniemane historie, które mogły zaprowadzić ich do tego momentu, nie szczędzi przy tym wyrafinowanej analizy naszej rzeczywistości i ponadczasowych pytań egzystencjalnych. 

To przedsięwzięcie jest dla mnie inspirujące. Chcę się go podjąć w dźwięku.

Ta zamrożona w czasie sytuacja dramatyczna, ta zatrzymana chwila aż się prosi o dopełnienie jej nierealnego bytu muzyką. On i ona – dwoje śpiewaków-aktorów – tkwi w obrazie, nieustannie komentując swą zastaną pozycję bądź domniemaną do niej drogę. Muzycy są również częścią obrazu. Słuchacz stopniowo poznaje kolejne elementy. Zaplanowana droga przez zakomponowaną muzycznie przestrzeń to przejście przez obraz. 

Agata Zubel 

 

Bildbeschreibung 

Tekst Heinera Müllera powstał w roku 1984 na zamówienie międzynarodowego festiwalu sztuki współczesnej Styryjska Jesień w Grazu. Inspiracji dostarczył autorowi rysunek Emilii Kolewej, węgierskiej studentki scenografii, która w ten sposób przedstawiła własny sen. Niemiecki dramatopisarz uznał swój utwór za swego rodzaju „pejzaż wyobraźni”, możliwy do przedstawienia w formie teatralnej. Liczne próby stworzenia spektakli na jego podstawie ukazały rozmaite kryjące się w nim możliwości interpretacji i przekształcania w formę sceniczną. Utwór Müllera nie wykazuje typowych cech tekstu dramatu: nie ma w nim akcji, ról i dialogów, zatem jego inscenizacja wymaga odnalezienia własnego klucza realizacji ukrytych w nim znaczeń.