Contemporary Disco

Czy współcześni kompozytorzy zapraszają nas do tańca? W bogatym wielogłosie muzyki nowej znajdujemy dyskurs estetyczny, polemiki, analizy, ale też nadal lirykę, medytację i metaspojrzenia na sztukę muzyczną i czas. Dzisiejszego wieczoru poddajemy pod rozwagę punkt, w którym muzyczna forma i jej wewnętrzny ruch zbliżą się do organicznego przeżycia muzyki uruchamiającego i mobilizującego ciało. Zadanie napisania „muzyki do tańca” w ramach Warszawskiej Jesieni klubowo zaproponowaliśmy: Teoniki Rożynek, Dganit-Enso Elyakim, Hadas Pe’ery i Sławomirowi Kupczakowi. Z kolei tanecznymi, elektronicznymi reminiscencjami utworów m.in. Krzysztofa Wołka, Györgya Ligetiego, Szabolcsa Esztényiego i Bernharda Langa zajmie się Bartosz Weber. 

Dagna Sadkowska