Tabakiernik, Piotr

ur. w 1986 roku, ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Interesuje się mikrotonowością, kognitywistyką, poszerzaniem środków wyrazu, performatywnym wymiarem utworów muzycznych, szeroko pojętym teatrem, z którym przez kilkanaście lat wiązał swoje życie, rytuałami. Niezależnie od warsztatowo-estetycznych poszukiwań lubi pisać i improwizować w stylach historycznych, a z przeszłością dialoguje też często w swoich kompozycjach. Poza muzyką rozwija zainteresowania lingwistyczne, w wolnych chwilach konstruuje kolejne conlangi, czyli wymyślone języki (które czasem wkradają się też do jego utworów). 

Coraz bardziej interesują go kompozycje jako sytuacje. Ludzie, dźwięki, słowa, przedmioty, okoliczności i ich wzajemne relacje w procesie dziania się, oglądane pod subiektywnym mikroskopem twórcy. Od rytuału przejścia w toutur thrœu dla Andrzeja Bauera na wiolonczelę i muzyków orkest de ereprijs, przez monachomachięz symulowaną dysputą i muzyczną bitwą, do Symphonic Piece na filharmonię, z demontażem konwencji koncertu filharmonicznego podczas finału zeszłorocznego festiwalu Warszawska Jesień. W tym roku zaprasza do postawienia się w sytuacji wyborcy w nowej kompozycji – GŁOSY

Wybrane utwory: sumpiqo na kwartet smyczkowy, perkusję i ośmiokanałową projekcję dźwięku (2013), šeg na wiolonczelę i akordeon (2014), ἀπόπτωσις (apoptōsis)na sekstet wokalny (2015), WAM-iationen na akordeon solo (2015), toutur thrœu (rytuał słyszenia) na wiolonczelę i zespół (2016), monachomachia – teatr muzyczny (2017), Symphonic Piece na filharmonię (2017), GŁOSY, performans (2018).