Stippa, Przemysław

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004), od 2004 roku w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Współpracuje z teatrami warszawskimi: Dramatycznym, Scena Prezentacje, Soho-Studiem Teatralnym Koło oraz Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Ma w dorobku wiele ról telewizyjnych i filmowych, jest także uznanym aktorem dubbingowym. Laureat Nagrody im. Janiny Nowickiej-Prokuratorskiej i Stanisława Prokuratorskiego, przyznawanej przez Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie absolwentowi Wydziału Aktorskiego za osiągnięcia artystyczne w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów, Lubelskiej Nagrody Artystycznej za wkład w rozwój sztuki teatralnej na Lubelszczyźnie w latach 2012–16 oraz wybitne kreacje aktorskie w spektaklach Sen nocy letniej Szekspira i Mistrz i Małgorzata Bułhakowa w reżyserii Artura Tyszkiewicza w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Nagrody Specjalnej na Festiwalu Dwa Teatry – Sopot 2017, organizowanym przez Polskie Radio i Telewizję Polską.