Strojecki, Tomasz

ur. w 1987 w Katowicach, w 2015 ukończył Wydział Grafiki tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Projektowanie Graficzne. Projektant oraz twórca multimedialny, doktorant na macierzystej uczelni, asystent w Pracowni Działań Multimedialnych. Realizuje projekty z wykorzystaniem projekcji przestrzennej oraz instalacji interaktywnych. Współpracuje z kompozytorami i wykonawcami, tworząc nowe przestrzenie sceniczne. Współtwórca koncertu multimedialnego Microconcerto V na fagot solo i elektronikę w ramach 153. Śląskiej Trybuny Kompozytorów (2017). Laureat nagrody publiczności na wystawie Design 32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe Publicznych Uczelni Artystycznych 2015. W 2011 zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie Creative Students organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR).