Amplified, What is There? (Nagłaśniając, cóż tam jest?)
- Krzysztof Wołek

Dzięki ekstremalnej amplifikacji i kompresji dźwięku w utworze Amplified, What is There? bardzo ciche zazwyczaj brzmienia i barwy instrumentów zostają nagłośnione i wykorzystane jako materiał kompozycji. Pytanie zadane w tytule odnosi się z jednej strony do konstrukcji dźwięku (co jest jego podstawą i z czego jest on zbudowany), a z drugiej jest pytaniem pozamuzycznym, które powinniśmy sobie zadawać, słysząc bombardujące nas ciągle informacje. Jakie są źródła tego, co słyszymy? Czy są to rzetelnie podane fakty bazujące na wiedzy, czy próba manipulacji? Czy informacja ta jest nam potrzebna, czy jest to tylko chaos medialny? Z tego punku widzenia utwór będzie krytycznym spojrzeniem na problem informacyjnego przeładowania oraz na konieczność świadomego i umiejętnego filtrowania wiadomości – oddzielania potrzebnych od niepotrzebnych, prawdziwych od nieprawdziwych. 

Utwór został napisany dla zespołu Kwartludium. 

Krzysztof Wołek