4’33“
- John Cage

Słynny niemy utwór Cage’a. Choć powstał w roku 1952, kompozytor planował go już cztery lata wcześniej, gdy w swym artykule A Composer’s Confessions wspominał o „Silent Prayer” (niemej modlitwie). W utworze tym nie wybrzmiewa żaden intencjonalnie wywołany dźwięk. Wiele napisano zarówno na temat samego dzieła, jak i ideach kompozytora związanych z ciszą. Te najbardziej znane to: 1. cisza nie istnieje, trzeba tylko się wsłuchać, otworzyć uszy; 2. cisza to środek pozwalający oddzielić od siebie dźwięki i akordy, by uniknąć interpretowania ich relacji w kategoriach melodycznych. Jednak wedle Davida Tudora, zgodnie z jego słowami zawartymi w wywiadzie zawartym w pracy Cage Talk Petera Dickinsona (2006), 4’33” stanowiło dla Cage’a proste i poniekąd naturalne rozwinięcie jego koncepcji zastosowania operacji losowych na dźwiękach i ciszy w dziele muzycznym. W 4’33” cisza obejmuje pełną gamę dostępnych twórcy środków. 

www.johncage.org