Mirrors
- Mikołaj Majkusiak

to kompozycja cykliczna, złożona z następujących części: PreludiumInterludium IInterludium IIInterludium IIIPostludium. Utwór w swym wyrazie artystycznym jest próbą odwołania się do problemu obywatelskiego nieposłuszeństwa lub sprzeciwu wobec opresji władzy. Interludiaodnoszą się do dzieł już powstałych, związanych głównie z okresem stanu wojennego: Isn’t it? Andrzeja Bieżana, Reglamentoso Marii Pokrzywińskiej, Janek Wiśniewski, grudzień, Polska Elżbiety Sikory oraz Il Duce Louisa Andriessena. Części Preludium oraz Postludium stanowią w większej mierze głos własny kompozytora, będący kontrapunktem do sprawy wolności i samostanowienia dzisiaj. 

Tytuł Mirrors poza ukazaniem swoistych komentarzy w Interludiach podkreśla także odbicie pewnych symboli i idei. Ma wyrażać obawę, iż najmniejsze zmiany mogą niespodziewanie i niezauważenie przekształcić się po drugiej stronie w myśli mające finalnie zupełnie inne, często niebezpieczne znaczenie. 

Mikołaj Majkusiak