Bargielski, Zbigniew

ur. w 1937 w Łomży. W latach 1954–57 studiował prawo na UMCS w Lublinie. Od 1958 studiował w PWSM w Warszawie w klasie Piotra Perkowskiego i Tadeusza Szeligowskiego, a następnie w Katowicach u Bolesława Szabelskiego. Warsztat kompozytorski doskonalił u Nadii Boulanger w Paryżu i w Hochschule für Musik w Grazu. Otrzymał I nagrodę w Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP za Parady na orkiestrę w roku 1965. Zajmował się publicystyką muzyczną – jego teksty ukazywały się w „ITD”, „Kurierze Polskim”, „Literaturze”. Pełnił rozmaite funkcje w Związku Kompozytorów Polskich (sekretarz koła warszawskiego, członek prezydium Zarządu Głównego, Komisji Kwalifikacyjnej ZKP, członek rady programowej Warszawskiej Jesieni). Komponował na zamówienie m.in. Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Radia, Radia Austriackiego, miasta Grazu, Towarzystwa Przyjaciół Konzerthausu w Wiedniu, Alban Berg Stiftung, austriackiego ministerstwa kultury. W 1981 otrzymał nominację za I Kwartet smyczkowy, a w 1995 – nagrodę za Trigonalia na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu. W 1986 był stypendystą rządu niemieckiego (Darmstadt). Wiele lat mieszkał w Austrii (Graz, Wiedeń). Uczestniczył w festiwalach i koncertach muzyki współczesnej na całym świecie. 

Współpracował z wieloma wybitnymi wykonawcami (m.in. Alban Berg Quartett, Arditti Quartett, Hugo Wolf Quartett, Kwartet Śląski, Kwartet Wilanów, Wanda Wiłkomirska, Frances Marie Uitti, Mogens Elegard, Leif Segerstam, Elżbieta Chojnacka, Elsbeth Moser). Prowadził działalność pedagogiczną w Austrii, a obecnie jest profesorem kompozycji na akademiach muzycznych w Krakowie i Bydgoszczy. 

Pisze też muzykę filmową i teatralną.

Za całokształt twórczości artystycznej został odznaczony Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (1990), Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (1995), Anton Benya Preis (2000), nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (2001), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2011). 

Wybrane utwory(od 1995): Concertino na fortepian i orkiestrę kameralną (1995), Taniec na granicy światła na zespół kameralny (1995), Źródło nadziei na saksofon altowy i marimbę (1995), Zagubione-odnalezione na skrzypce solo (1996), W poszukiwaniu zagubionego dźwięku na flet solo (1996), Tango na zespół kameralny (1997), Krajobraz wspomnień (Witold Lutosławski in memoriam) na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1996), Hierofania dla pięciu perkusistów (1996), à la espagnola na gitarę solo (1996), Slapstick na orkiestrę kameralną (1997), IV Kwartet smyczkowy „Płonący czas” (1998), Shrine for Anonymous Victim, muzyka elektroniczna (1999), Light Cross, muzyka elektroniczna (2000), Tangorosona fortepian na cztery ręce (2000), Pchli targ na fortepian na dwie i cztery ręce, wersja II na zespół kameralny (2000), Toward Organic Geometry, muzyka elektroniczna (2001), V Kwartet smyczkowy „Czas, który minął” (2001), Płonący kryształ na klawesyn i taśmę (2002), Jeux à trois na trzy akordeony (2003), List do Mileny na sopran, skrzypce i fortepian (2005), Espace attrapé na orkiestrę (2005), VI Kwartet smyczkowy „Dramatyczny” (2006), Nokturn w czerwieni i błękicie na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2007), Koncert na trąbkę i orkiestrę (2007), Oratorium „Za horyzontem” na chór i orkiestrę symfoniczną (2008), Zmyślenia i dziwostany na małą orkiestrę symfoniczną (2009), Kwartet smyczkowy z fletem (2009), Misterium przestrzeni na orkiestrę symfoniczną, chór i taśmę elektroniczną (2010), Non omnis... na zespół kameralny (2010), Hierofania – Decoupage na perkusję i zespół kameralny (2011), Das schöne Zimmer na baryton i zespół kameralny (2011), Schizofonia na kwartet smyczkowy i fortepian (2012), Koncert na fortepian, perkusję i orkiestrę symfoniczną (2012–13), anilo – vi – klänge na zespół (2018).