Powrót do:   Utwory
Skrzydła (Les Ailes) - Włodzimierz Kotoński

Skrzydła są w całości muzyką elektroniczną, której myśl powstała i została zrealizowana w Studiu GMEB w Bourges w lipcu 1973 roku (na zamówienie GMEB). Tytuł ma dwa wymiary: oznacza formę utworu zawartą pomiędzy dwoma „skrzydłami” rozpiętymi nad znajdującym się w centrum „ciałem” oraz drugie oblicze, które dotyczy odwiecznego ludzkiego pragnienia, żeby oderwać od ziemi zarówno ciało, jak i duszę.

Cały materiał został zrobiony na trzech syntezatorach synth i połączony w prostym miksie.

Czas trwania: 8 minut.

Włodzimierz Kotoński 

Loading...