Powrót do:   Utwory
Slices - Alvin Lucier

na wiolonczelę i orkiestrę wiolonczelista gra w siedmiu zestawach permutacji serię 53 pojedynczych tonów wyczerpujących normalną skalę instrumentu, począwszy od C wielkiego, skończywszy na e trzykreślnym. W tym czasie w orkiestrze odzywają się i giną korelujące dźwięki; rezultatem jest jednoczesność różnych faktur i gęstości.

Części 1, 3, 5 i 7 muzycy orkiestrowi rozpoczynają 53-tonowym klasterem, a następnie kolejno opuszczają klaster, aż w końcu pozostaje tylko pojedynczy ton. W częściach 2, 4 i 6 muzycy wchodzą w chwili, gdy wiolonczelista gra swoje dźwięki, budując stopniowo pełny klaster.

Utwór Slices powstał dla wiolonczelisty Charlesa Curtisa. Prawykonanie utworu odbyło się podczas Dni Muzyki w Ostrawie 29 sierpnia 2007 r. Grała Orkiestra Filharmonii im. Janáčka pod dyrekcją Petra Kotika. Solistą był Charles Curtis.

Copyright © Alvin Lucier (BMI)
Distributed by Material Press, Frankfurt am Main 

Loading...