Powrót do:   Utwory
Epilog (Paweł Szymański)

Pierwowzorem tego – dedykowanego Pamięci Andrzeja Chłopeckiego – utworu jest końcowy fragment mojej opery Qudsja Zaher, napisany do fragmentu Psalmu 68: „Salvum me fac Deus quoniam intraverunt aque usque ad animam meam infixus sum in limum profundi et non est substantia veni in altitudines maris et tempestas demersit me...” (Ps 68, 2–3 iuxta LXX). „Wybaw mię, Boże, boć weszły wody aż do dusze mojej ulgnąłem w błocie głębokości i dna nie masz. Przyszedłem na głębokość morską a nawałność mię ponurzyła...” (przekład x. Wujka).

Andrzej przyczynił się do powstania Qudsji Zaher (i kilku innych moich utworów). Nie było Go już jednak na premierze...

Paweł Szymański