Powrót do:   Utwory
Entitas (Judit Varga)

Często zapytujemy samych siebie: Kim jesteśmy? Czy od urodzenia każdy ma już pewne osobiste cechy charakteru? W konfrontacji z ludźmi, zwierzętami, przedmiotami – czyli z naturą i środowiskiem – stopniowo pozbywamy się własnych pierwotnych cech oraz uzupełniamy je wyuczonymi właściwościami. Charakter staje się coraz bardziej różnorodny i wszechstronny – dlatego nie uważam tego procesu za stratę, lecz raczej za zysk.

W utworze Entitas chciałam ten proces i jemu podobne przedstawić za pomocą muzyki. Możemy uczynić wiele, by przystosować się do tego, co dla nas ważne. Choć nawet gdy zrobiliśmy wszystko, by zmienić nasze zasadnicze cechy, zawsze pozostaje coś w rodzaju rdzenia: kilka wysoce indywidualnych cech, które odróżniają nas od innych. Być może wtedy właśnie widać najlepiej, co właściwie tworzy zręby naszego charakteru – różnica.
Judit Varga