29.09 / Saturday

18:00

Esztényi / Dębski
Bieżan
Piano for all
Closing of the installation

Free entrance
Piotr Grodecki, Marcin Krzyżanowski piano preparation

Andrzej Bieżan Fortepian dla wszystkich (Piano For All) ** (interactive installation)

Szabolcs Esztényi – Modern music for all
Krzesimir Dębski – Jazz for all

** first performance

Closing of the installation