21.09 / Friday

14:00

Grodecki / Krzyżanowski
Bieżan
Piano for all
Opening of the installation

Free entrance
Piotr Grodecki, Marcin Krzyżanowski piano preparation

Andrzej Bieżan Fortepian dla wszystkich (Piano For All) ** (interactive installation)

Piotr Grodecki – Classics for all
Marcin Krzyżanowski – Improvisation for all

** first performance

Opening of the installation