Gaze for Gaze - Niels Rønsholdt

Utwór opowiada o relacjach międzyludzkich. To historia mężczyzny i kobiety. Być może mówi on w istocie o naszych własnych relacjach – przeszłych bądź przyszłych – i wybieraniu w życiu pewnych dróg, a pozostawianiu innych nieprzeżytych. 

Gaze for Gaze traktuje jednak również o gatunku opery jako sposobie ekspresji. Jestem głęboko zafascynowany operą, a zainteresowanie to sięga wczesnego dzieciństwa. Nie ma jednak sensu po prostu adaptować język muzyczny minionej epoki do opisu dzisiejszego życia. Komponowanie opery w dzisiejszych czasach musi być odpowiedzią na pytania stawiane przez sam gatunek lub przynajmniej poruszać te kwestie. Język opery musi zostać umieszczony we współczesnym kontekście. 

Gaze for Gaze starałem się zrobić to dosłownie. Pewne pierwotne sposoby zachowania w operze – recytatyw i śpiew – stają się w tym dziele swego rodzaju osobistą rekonstrukcją elementów pierwszych realizacji gatunku (były one próbą naśladowania języka scenicznego starożytnej Grecji). Na początku XVII wieku monodia wykształciła się w odpowiedzi na niedostosowany do zindywidualizowanej narracji i ekspresji polifoniczny styl madrygałowy. Usiłowałem wpasować się w ową koncepcję bardzo prostej linii wokalnej, która w jasny sposób przekazuje śpiewany tekst. 

Również bliski mowie śpiew tradycyjnego recytatywu został tu radykalnie zrekonstruowany – tekst wykonują sami słuchacze na widowni. Jest on mówiony, nie śpiewany, lecz różnorodność jakości dźwięku, ekspresji i barwy wciąż zmieniających się w obrębie bardzo ścisłej struktury indywidualnych głosów ma w sobie coś głęboko muzycznego. Nieprzewidywalność natury każdego głosu wzmacnia nacisk na ten właśnie element: barwę i ekspresję słów. W moim odczuciu czyni to z recytacji rodzaj śpiewu, i to niezwykle pięknego. 

Również prosta, wciąż modulująca struktura harmoniczna zbudowana jest z elementów charakterystycznych dla harmoniki recytatywu barokowego, z udziałem dwóch tylko instrumentów: organów i wiolonczeli, czyli continua znanego z siedemnasto- i osiemnastowiecznej opery. 

Tekst Gaze for Gaze został zbudowany z fraz i ze zdań, które mogliśmy kiedyś wypowiedzieć bądź usłyszeć albo może kiedyś w przyszłości je wypowiemy. Są proste i bezpośrednie; mogłyby pochodzić z piosenki pop, czytadła czy telewizyjnej opery mydlanej. Kluczowe dla tekstu są relacje między jednostkami, a libretto składa się z serii dialogów zszytych w patchwork, z którego stopniowo wyłaniają się relacje i wątki narracyjne. Wreszcie w drugim akcie zebrane zostają one w historię mężczyzny i kobiety; znajdują się oni w ciemności, wśród dusz żywotów, które mogły się zdarzyć, ale się nie ziściły.

Mimo mojej wielkiej miłości do opery – również tradycyjnej – czuję pewne oderwanie od jej sposobu traktowania akcji i muzyki. W Gaze for Gaze starałem się ustanowić inny rodzaj intymności i wrażenie bycia w środku rzeczy. To swego rodzaju odwrócenie tradycyjnej sytuacji operowej, w której akcję zwykle oglądamy z oddalenia. Zarazem większość oper dotyka tematów uniwersalnych, więc zawsze wydaje nam się, że traktują one o nas samych. W Gaze for Gaze objawia się to jeszcze dobitniej. 

Niels Rønsholdt 

Zobacz Libretto