Gelbspötter und Petrol. Stunts and Action - Steffen Krebber

Punktem wyjścia do komponowania utworu była próba możliwie dokładnego zapisania w nutach głosu zaganiacza zwyczajnego (ptak z rodziny wróblowatych). Analiza wydawanych przez niego odgłosów wykazała ogromne bogactwo detali: ptak ten nieustannie i w sposób ciągły zmienia stosunek natężenia składowych dźwiękowego spektrum, nawarstwia je, tworzy wielodźwięki, zaś poszczególne tony przeważnie przybierają postać niezwykle szybkich glissand o eleganckim konturze. Już pierwsze wsłuchiwanie się w te brzmienia zrodziło myśl o kaskaderskich wyczynach muzyków. 

Utwór Gelbspötter und Petrol. Stunts and Action podejmuje historyczny – i z pewnością także prehistoryczny – topos przedstawienia głosów zwierząt za pomocą instrumentów z możliwie największą dokładnością, atencją i empatią. Granice wykonalności zostają osiągnięte dość szybko. Cyfrowa analiza użyta w celu transkrypcji tworzy prawdziwe wyzwanie. Poprzez możliwe dzięki cyfrowej technologii odtworzenie własnej przestrzeni życiowej człowiek – jako aktor, słuchacz, wykonawca i kompozytor – ukazuje się w maszynowym, posthumanistycznym i neoanimistycznym, złożonym ukonstytuowaniu, jakie mnie tu szczególnie interesuje. 

Pomysł zapożyczony od zaganiacza zwyczajnego – nieustannego nawarstwiania spektrów, przy czym w glissandach odległości pomiędzy częstotliwościami pozostają stałe – w bardzo wolnej realizacji prowadzi do stopniowo zmieniającego się brzmienia instrumentów smyczkowych. W utworze jest ono zestawione z transkrypcją głosu ptaka, co wraz z domieszką odgłosu syreny nasuwa skojarzenia ze spowolnionym warkotem silnika. Owa mieszanina postludzkiej wieloznaczności i neoanimistycznego podchodzenia zwierzyny zasugerowała tytuł: benzyna jako paliwo i barwa, z aluzją do żółtej wilgi. 

Steffen Krebber