Foris - Raphaël Cendo

To jeden z łacińskich rdzeni słowa forêt [fr. las], oznaczający w szczególności „zewnątrz”, miejsce zewnętrzne wobec cywilizacji, dzikie i nieznane. W utworze z początku rozwijane są wielorakie sposoby gry instrumentalnej, następujące szybko po sobie i przetwarzane elektronicznie w czasie rzeczywistym, co podkreśla utratę słyszalnych punktów zwrotnych pomiędzy wydobywanym dźwiękiem a jego przetworzeniem. Po statycznym odcinku środkowym, w którym przestrzeń skupia się na czystym dźwięku wydobywanym smyczkiem na strunociągu, Foris prezentuje niektóre sposoby gry usłyszane w części pierwszej, podlegające tu przetworzeniu i wariacjom. Mowa jest o lesie, lecz wyobrażonym, w którym wszystko zdaje się obce: szmery, głuche odgłosy, wybuchy, pęknięcia, przejścia dziwnych bytów. Sama partytura również zawiera zagęszczenie wydarzeń instrumentalnych, las symboli. Retoryczna faktura została doprowadzona do skrajności, co zmusza instrumentalistów do wcielania się w aktora, pana i geografa tego wyobrażonego świata. Przekaz poprzez sześć kanałów zwielokrotnia słuchowy odbiór tej szczególnej przestrzeni. Pragnę szczególnie podziękować Arne Deforce’owi za jego zaangażowanie i wspólnie przeprowadzone badania, a także Maksowi Bruckertowi za pracę, którą zrealizował w czasie rzeczywistym. 

Raphaël Cendo