Fantasma - Piotr Roemer

Ulotna wizja dźwięków wielokształtnych i wieloznacznych. Fantasos był jednym z bogów snu, objawiającym się w postaci przedmiotów martwych, takich jak woda i kamień. W tym utworze dźwięki żyją albo może udają, że tak właśnie jest. Muzyka chce znaczyć coś więcej niż tylko zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym. Fantasma jest swobodną fantazją; snem o zjawach, duchu, tchnieniu, oddechu, modlitwie, obecności i śmierci. 

Piotr Roemer