Traveller Song - Cassandra Miller

Pracę nad utworem rozpoczęłam od refleksji nad własnymi impulsami wokalnymi, gdy śpiewałam pieśń woźnicy (carrettiere) z Sycylii. Pieśń ta została nagrana przez Alana Lomaxa i Diego Carpitellę w ramach albumu Folklore Musicale Italiano, Volume 2 – niestety nie odnotowano imienia śpiewaka. Sycylijscy woźnice śpiewają przez cały dzień w czasie jazdy, zaś wieczorami spotykają się w tawernach i uczestniczą w konkursach śpiewaczych. 

Śpiewałam tę pieśń, słuchając jej nagrania na słuchawkach na tyle głośno, że nie słyszałam sama siebie, i nagrałam to swoje zawodzenie. Następnie powieliłam nagranie w kanonie i wysłuchałam go ponownie, znowu nagrywając własny śpiew – i tak wiele razy. Celem tych działań było zbadanie moich własnych impulsów cielesnych związanych z melodią. Dziwaczna czynność dostosowywania mojego własnego śpiewu do kontekstu muzyki kameralnej stoi u źródła niniejszego utworu dla Ensemble Plus-Minus – jestem wdzięczna za możliwość zbadania przestrzeni pomiędzy tymi nieprzystającymi światami dźwiękowymi. 

Powstały utwór muzyczny jest być może innym rodzajem podróży – ma więcej wspólnego z szamańskim żałobnym zawodzeniem niż z muzyką sycylijską (lub też z moją własną potrzebą zatrzymania się na chwilę i podążania dalej, bolesną przestrzenią między tymi dwoma impulsami, wiecznym uleganiem przejściowemu stanowi rzeczy – tak przynajmniej czułam, śpiewając, i ponownie, nadaremnie komponując coś uchwytnego w tej niestabilnej przestrzeni). 

Utwór powstał na zamówienie Ensemble Plus-Minus przy wsparciu Canada Council for the Arts. 

Cassandra Miller