Tubes - Paul Craenen

Sprzężenie zwrotne powstaje między dwoma mikrofonami i głośnikami ustawionymi naprzeciw siebie. Dwóch wykonawców manipuluje dźwiękiem za pomocą swoich ciał, plastikowych rur i złączy. Sygnał sprzężenia zwrotnego zostaje obrobiony cyfrowo w zależności od amplitudy. Obróbka jest statyczna: nie są używane wirtualne źródła dźwięku, a czas muzyczny nie został zautomatyzowany, zatem wszystkie zmiany brzmienia pochodzą od samych wykonawców. 

Performans składa się z siedmiu kolejnych odcinków. W każdym z nich eksplorowany jest konkretny rodzaj brzmienia bądź technika gry. W części pierwszej sprzężenie zwrotne o wysokiej częstotliwości jest wzbudzane bądź przerywane jedynie poprzez przesuwanie się wykonawców pomiędzy mikrofonami a głośnikami. W części drugiej plastikowe rury używane są do wzbudzenia wewnętrznego pogłosu i wpływania na amplitudę sprzężenia zwrotnego. W części czwartej rury stają się instrumentami muzycznymi, wykorzystywanymi w improwizacji. W kolejnej części obaj wykonawcy umieszczają jedną rurę w drugiej i grają na nich jak na puzonach. Przy pełnym rozciągnięciu „instrument” ten dokładnie pokrywa długość pomiędzy mikrofonem a głośnikiem, co tworzy nowe możliwości sprzężenia zwrotnego – są one rozwijane w dwóch ostatnich odcinkach dzieła, gdy wszystkie rury zostają połączone złączami i tworzą pojedynczą instalację z pogłosem o bardzo niskiej częstotliwości. 

W łączeniu rur szczególną uwagę zwraca się na ciała wykonawców. Ich tożsamość oscyluje pomiędzy postacią tancerza, wykonującego ruchy choreograficzne w zdyscyplinowany sposób, muzyka, grającego na rurach w bliskiej interakcji ze słyszaną muzyką, i technika, który eksploruje możliwości dźwiękowe i buduje instrument ze sprzężeniem zwrotnym.