Life-form - Richard Barrett

na wiolonczelę i elektronikę powstało w roku 2012 dla instrumentalisty Arne Deforce’a. Partia elektroniczna została zaprogramowana przez Patricka Delgesa w Centre Henri Pousseur w Liège. Utwór powstał na zamówienie Concertgebouw w Brugii, Centre Henri Pousseur, November Music i Uniwersytetu w Lejdzie. 

Jak sugeruje tytuł, ogólna forma utworu jest kontemplacją metamorficznych cyklów życiowych różnych organizmów żywych. Fundamentalne pytanie, jakie zadaję, brzmi: czy i w jakim stopniu procesy różnych form życia (od zachowania pojedynczych komórek czy nawet cząsteczek aż po metamorfozy owadów, złożoności ekosystemów, geologicznej skali czasu ewolucji) mogą stać się metaforami stojącymi u podstaw rozwoju nowych procesów muzycznych, powoływania do życia brzmień elektronicznych, a przez rozszerzenie – nowej refleksji nad estetyką muzyczną.

Muzyka utworu nie ma w mojej intencji ilustrować żadnej konkretnej metamorfozy, lecz sama być formą życia. Ideą nie jest ilustracyjność, lecz przedstawienie, w jaki sposób procesy brzmieniowe słyszane w utworze można porównać do metabolizmu i katabolizmu, proliferacji, dyferencjacji i dekompozycji – zjawisk, które obserwujemy wśród organizmów żywych (i martwych) czy w interakcji pomiędzy całymi ekosystemami. 

Całkowity czas trwania Life-form to około pięćdziesiąt pięć minut; utwór składa się z dziesięciu odcinków, naprzemiennie eksponujących solową partię wiolonczeli i wiolonczelę z brzmieniami elektronicznymi. Choć partia elektroniczna jest prekomponowana, jej odtworzenie skorelowano z grą instrumentu solowego w różny sposób w każdym odcinku. Także wiolonczela podlega wszak swoim własnym metamorfozom – jest w przebiegu dzieła kilkakrotnie przestrajana (niekiedy w czasie gry), struny są preparowane bądź solista gra dwoma smyczkami. 

Richard Barrett