metamorphoses: nychterídes - Adrian Mocanu

Księga Metamorfozy, napisana w II w. p.n.e. przez greckiego humanistę i znawcę gramatyki Antoninusa Liberalisa, zawiera wśród różnych mitów opowieść o trzech córkach króla Minyasa, które nie chciały uczestniczyć w obrzędach ku czci Dionizosa – orgiastycznych bachanaliach uprawianych przez menady. Obrażony bóg wina doprowadził siostry do pomieszania zmysłów i za karę zamienił je w nietoperze (gr. nychterídes). 

Moim celem w tym utworze jest eksploracja rozmaitych brzmień wydawanych przez te zwierzęta i wtopienie ich w brzmienia instrumentalne dobierane z punktu widzenia estetyki bachicznej. Drugi aspekt utworu to proces transformacji, metamorfozy, w kontekście korelacji między koncepcjami filozoficznymi apollińską i dionizyjską, między tym, co ludzkie, i tym, co zwierzęce, między ładem i chaosem, myśleniem racjonalnym i nagim instynktem. 

Adrian Mocanu