Pentatonium - Jerzy Bauer

Tytuł pochodzi od nazwy skali – pentatonika. Wikipedia objaśnia tę nazwę tak: „skala złożona z pięciu stopni, zbudowana w obrębie oktawy. Jest popularna między innymi w polskiej muzyce ludowej. Słowo pentatonika pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie pięć dźwięków. Przykładem pentatoniki mogą być dźwięki pięciu kolejnych czarnych klawiszy fortepianu. Termin ten zasadniczo stosowany był tylko w odniesieniu do orientalnych skal muzycznych, jednak obecnie odnoszony jest do wszystkich skal, które składają się z pięciu dźwięków. Skala pentatoniczna była pierwszym etapem w kształceniu tonalności, wystąpiła we wszystkich kulturach na świecie. Wykształciła się ze skali ditonicznej i tritonicznej. Spotykana jest również w polskiej muzyce ludowej, jak np. w pieśni weselnej Chmiel”. 

W moim Pentatonium pentatonika jest transponowana, rytmizowana i klasterowana; utwór sprawia wrażenie improwizowanej zabawy pentatonikami. 

Jerzy Bauer