Impulse Response Study (Audible Ecosystemics nr 1) - Agostino Di Scipio

Ekosystem: „system” (sieć przetworników analogowych i komputerowych) oraz jego „oikos” (dom, pokój, w którym odbywa się wykonanie) połączone związkami symbiozy i adaptacji, pośredniczonymi przez dźwięk. 

Projekt Audible Ecosystemics obejmuje dzieła koncertowe i instalacje dźwiękowe oparte na strategii sprzężenia zwrotnego: system wykonawczy emituje coś słyszalnego w otaczającą go przestrzeń, natomiast akustyczna odpowiedź tej przestrzeni wpływa, a niekiedy wręcz kieruje sposobem, w jakim zachowuje się ten system. W Audible Ecosystemics nr 1 rezonans w sali koncertowej był pierwotnie wzbudzany przez impulsy generowane komputerowo, których pierwotne brzmienie kształtowane jest przez lokalne warunki akustyczne i konkretny głośnik, będący akurat w użyciu. Samo przetworzenie komputerowe dostosowuje się do sali poprzez rozmieszczone w niej różne mikrofony i głośniki. W rezultacie otrzymujemy nie naturalistyczny obraz (wirtualną przestrzeń czy pejzaż dźwiękowy), lecz proces dźwiękowy rozwijający się w bliskim kontakcie z miejscem wykonania i publicznością. Dobre wykonanie to takie, w którym interakcja pomiędzy miejscem, mikrofonami i komputerem tworzy wystarczającą różnorodność wyłaniającego się „sonicznego kurzu” (ziarnistych faktur brzmieniowych o różnej gęstości w różnych skalach czasowych). Wykonanie na żywo odbywa się pod kierunkiem kompozytora, który kontroluje je przy użyciu konsoli przetworzenia sygnału cyfrowego Kyma/Pacarana i języka programistycznego audio PURE DATA. Dźwięki syntetyczne pierwotnie przygotowano w programie Pulsar Generator w Centre Création Musicale Iannis Xenakis (kwiecień 2002). 

Agostino Di Scipio