Rein - Katharina Rosenberger

Tytuł to nazwa Renu w języku retoromańskim (znanym także jako „romansz”). Odnosi się do regionu w Alpach Szwajcarskich, gdzie znajduje się źródło Renu. Rzeka wypływa tam spod zwartych bloków granitowych skał. Dalej płynie przez kilka krajów europejskich, jest ważnym elementem ich historii i mitologii. Rzeki wyznaczają granice państw, ale także łączą – przyczyniają się do wzrostu zamożności i wymiany kulturalnej. 

Zamiast separacji ziem i ludzi, Rein promuje zjednoczenie; mówi także o wielkich zagrożeniach Renu i innych rzek w wyniku zmian klimatycznych i suszy. Rzeki stanowią arterie o kluczowym znaczeniu. Ta muzyka ma być refleksją nad ich życiodajną substancją, a także nad krytycznym położeniem środowiska w świecie, w którym dziś żyjemy. 

Kompozycja Rein została napisana na zamówienie festiwalu ZeitRäume w Bazylei dla zespołu Basel Sinfonietta. 

Katharina Rosenberger