Przerwana podróż

Opowieść o Andrzeju Krzanowskim, kompozytorze i akordeoniście, którego przedwczesna śmierć zatrzymała niezwykłą muzyczną podróż. Nazywany Chopinem akordeonu, nie tylko podniósł ten instrument z biesiadnej czeluści do artystycznego Olimpu, ale sam stworzył dla niego genialne utwory, natchnął miechami całe pokolenie kompozytorskie i ulepił pokolenia znakomitych polskich wykonawców.