Widząc dźwięki, czując wolność - Maess Anand, Ruth Anderwald, Leonhard Grond

Wystawa stanowi hołd wizualny dla festiwalu Warszawska Jesień, jednego z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Europie. Prezentowane prace nie ilustrują muzyki, ale odnoszą się do niej na bardziej abstrakcyjnym poziomie. Opowiadają o dźwiękach i improwizacji jako głównych filarach muzyki. 

Wideo Freedom is Fragments austriackiego duetu Ruth Anderwald + Leonhard Grond opowiada o wolności, improwizacji i czasie w muzyce, widzianych z perspektywy wykonawcy i kompozytora. Obrazy Maess Anand to w pełni wizualne podejście do twórczości Witolda Lutosławskiego – kompozytora, który jest bardzo bliski jej praktyce artystycznej i muzycznej wrażliwości. Rysunki Maess przedstawiają fale dźwiękowe, formy, które płyną w czasie i tylko w formie wizualnej zostają zatrzymane przed naszymi oczami; zachęcają, byśmy zanurzyli się w przepływie dźwięku i czasu. 

Wystawa składa hołd muzyce – w ciszy. Mówi o wolności i zanurza nas w obrazach tak, abyśmy zobaczyli dźwięki. Prezentowane prace ukazują bliskie związki sztuk wizualnych i muzyki. Opowiadają również o naszej własnej naturze i rozumieniu takich pojęć jak improwizacja, poezja i wolność.