Tabakiernik, Piotr

ur. w 1986 roku, ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako twórca stara się ze spokojem godzić dwie tendencje nieustannie chcące w nim dojść do głosu – pragnienie ciągłego poszukiwania nowych środków wyrazu, eksploracji brzmienia, mikrotonowych harmonii, performatywności i przekraczania granic gatunków oraz przywiązanie do tradycji, zapatrzenie w muzyczną przeszłość, dawne praktyki wykonawcze, retorykę i muzyczny język epok minionych. Z taką samą powagą (i radością) buduje kombinatoryczne labirynty postspektralnych harmonii i konstruuje modalne motety w stylu Gomberta. Obszarem muzyki – i duchowości – który szczególnie go pociąga, jest skryty pod powierzchnią niepozornego jednogłosu ocean chorału gregoriańskiego. Zanurza się w nim, starając się podążać za łagodnym głosem klasycznej metody Solesmes. 

Wybrane kompozycje: ἀπόπτωσις (apoptōsis) na sekstet wokalny (2015), WAM-iationen na akordeon solo (2015), toutur thrœu (rytuał słyszenia) na wiolonczelę i zespół (2016), Monachomachia, teatr muzyczny (2017), Symphonic piece na filharmonię (2017), GŁOSY, performans muzyczny w formie gry terenowej dla aktorów i muzyków (2018), Da pacem Domine na sześć głosów męskich (i żeńskichad libitum) (2019), De Trinitate na wiolonczelę solo, zespół wokalny, zespół instrumentalny i elektronikę (2019).