Przybylski, Dariusz

ur. w 1984 roku, w 2008 ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Marcina Błażewicza i w klasie organów Andrzeja Chorosińskiego. Studiował także w Kolonii, Karlsruhe i Frankfurcie nad Menem. W 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Komponował na zamówienie m.in. Deutsche Oper Berlin, Ensemble Modern, Warszawskiej Opery Kameralnej, Opery Poznańskiej, Stowarzyszenia im. L. van Beethovena, Narodowego Forum Muzyki, Filharmonii Poznańskiej, Gorzowskiej, Kaliskiej. Wykłada kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Prowadził wykłady gościnne w Nowym Jorku, Hamburgu, Rzymie, Stambule, Mińsku i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa). Stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, DAAD, Fundacji Deutsche Bank w programie Akademie Musiktheater heute, Internationale Ensemble Modern Akademie 2012/13, Kunststi ung NRW 2013. Laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Nominowany do Paszportów „Polityki” 2014 i Koryfeuszy 2015 i 2018. Laureat Fryderyka 2018 za album Already It Is Dusk (Requiem Records). Kompozytor-rezydent Ensemble Phønix16 (Berlin, 2012/13) i Filharmonii Gorzowskiej (2015/16). Kurator „Opus Series” – kolekcji muzyki współczesnej w wydawnictwie Requiem Records oraz programu Muzyka Naszych Czasów. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.