Bauer, Jerzy

studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi: teorię muzyki (dyplom w 1959), dyrygenturę (dyplom w 1961) oraz kompozycję pod kierunkiem Tomasza Kiesewettera (dyplom w 1966). W latach 1969–70 odbył studia uzupełniające u Nadii Boulanger w Paryżu. W roku 1987 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1992 profesora zwyczajnego. W latach 1989–91 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu głównego Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. 

Utwory Jerzego Bauera były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, m.in. na Warszawskiej Jesieni, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej i Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu, na Berliner Festwochen, w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.

W 1985 roku otrzymał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Kamieniu Pomorskim za utwór Accende lumen sensibus na organy (1985), w 1988 brązowy medal podczas XXXI Concours International de Guitare zorganizowanego przez Radio France w Paryżu za utwór na gitarę solo Les Couleurs et les Rythmes en Mouvement, w 1991 roku pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Wawrzyńca Żuławskiego w Warszawie za Malowanki wiejskie na sopran i fortepian (1991), w 1993 i 1995 roku został dwukrotnie uhonorowany pierwszą nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Tychach za utwory na gitarę solo: Improwizacje Aretuzy BachcabachaB. W 2008 na Międzynarodowym Konkursie w Mikołowie otrzymał pierwszą nagrodę za Modlitwę „Libera me Domine” na organy i kwintet instrumentów dętych blaszanych. 

W 1980 roku został uhonorowany nagrodą indywidualną pierwszego stopnia Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, a w 2006 Srebrnym Medalem Zasłużony kulturze – Gloria Artis. 

Wybrane utwory(od 1985): Barwy przestrzeni na flet, wiolonczelę i fortepian (1985), Tarantella na waltornię i fortepian (1985), Concerto per violoncello e orchestra (1985), Accende lumen sensibus na organy (1985), Kołysanka na fortepian (1985), Zdarzenie na perkusję (1986), Musica per quattro auti (1986), Les images du mouvement na klawesyn i gitarę (1986), Un désire na chór a cappella (1986), 3 Primitivi per violoncello e pianoforte (1987), Jasne świergotania na flet i orkiestrę (1987), Pocztówka z gór na dwa fortepiany (1988), Play for moods na kwartet smyczkowy (1988), Missa Pagana na baryton solo, chór mieszany, trzy flety, gitarę i fortepian (1988), Libera me Domine [wersja pierwsza] na sekstet smyczkowy i organy (1989), Libera me Domine [wersja druga] na organy (1989), Ritornello e choro na skrzypce i orkiestrę (1989), Les couleurs et les rythmes en mouvement na gitarę (1989), A jednak habanera... (w 115 rocznicę urodzin M. Ravela) na klawesyn i gitarę (1990), Play serious to make fun na flet, gitarę i akordeon (1991), Malowanki wiejskie na sopran (mezzosopran) i fortepian (1991), Trio nr 1 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę (1992), Wariacje w poszukiwaniu tematu na wiolonczelę (1992), Improwizacja jubileuszowa Aretuzy na gitarę (1993), Epitafium pamięci Witolda Lutosławskiego na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1994), Uwertura złocista na septet waltorniowy (1994), Trio nr 2 „La serietà e leggerezza” na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1995), Variations by means of bachcabachab na gitarę (1995), Trio „Musikalische Stimmung und Scherz” na flet altowy i gitarę (1996), Duo concertante na duet gitarowy i orkiestrę symfoniczną (1997), Zaśpiew z gór na wiolonczelę i fortepian (1998), Rozmyślania eschatologiczne (pamięci Bernarda Pietrzaka) na organy (1998), Zbiór miniatur fortepianowych z elementami improwizacji dla dzieci (1998), BACHCABna organy (1999), 4 Momenty muzyczne na gitarę (1999), Rezonanse i rytmy na obój i fortepian (1999), Mowo ojczysta na czterogłosowy chór dziecięcy (1999), Fanfary, dzwony i dzwonki na fortepian i orkiestrę symfoniczną (2000), Moment muzyczny na skrzypce i fortepian (2000), Dlaczego ogórek nie śpiewa? na mezzosopran i fortepian (2000), Cykl pieśni do tekstów Wisławy Szymborskiej na mezzosopran i fortepian (2001), Stylizacjena dwa akordeony (2002), Dualistyl na obój i fortepian (2003), Kaprys węgierski na fagot i fortepian (2005), To na wiolonczelę i fortepian (2006), Modlitwa „Libera me Domine” na organy i kwintet instrumentów dętych (2008), II Koncert wiolonczelowy (2013), Pocztówka z gór na oktet gitarowy (2014), BisGit na oktet gitarowy (2014), Wenusdo wiersza Haliny Poświatowskiej na sopran (mezzo) i fortepian (2014), Koniugacjado wiersza Haliny Poświatowskiej na sopran (mezzo) i fortepian (2015), Akwarela dla dwóch na flet, wiolonczelę i dla żartu (2017).