ENSEMBLE RECHERCHE

Od chwili swego powstania w roku 1985 ensemble recherche wnosi istotny wkład do historii muzyki, uczestnicząc w ponad 500 prawykonaniach i odgrywając tym samym kluczową rolę w rozwoju współczesnej muzyki kameralnej i zespołowej. 

Zespół stymuluje ów rozwój za sprawą koncertów, teatru muzycznego, kursów kompozytorskich i instrumentalnych, produkcji audiowizualnych, projektów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży oraz inicjatyw takich jak Klangpost („poczta dźwiękowa”) czy Ensemble Academy we Fryburgu Bryzgowijskim (organizowana we współpracy z Fryburską Orkiestrą Barokową). 

Złożony z dziewięciorga solistów zespół wnosi własny dramaturgiczny styl, którym wyróżnia się na międzynarodowej scenie muzycznej. Jego repertuar obejmuje twórczość klasyków drugiej połowy XIX w., impresjonistów i ekspresjonistów, członków szkoły nowowiedeńskiej i darmstadzkiej, spektralistów i eksperymentujących awangardzistów. 

Ensemble recherche wydał do tej pory przeszło 50 CD, z których wiele wyróżnionych zostało międzynarodowymi nagrodami, w tym doroczną Nagrodą Krytyki Niemieckiej (Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik) oraz Diapason d’Or.