Krzyżanowski, Marcin

wiolonczelista, kompozytor, performer, teoretyk nowej sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli Leona Soleckiego. Pobierał prywatne lekcje kompozycji u Bogusława Schaeffera. Współpracował z performerami i realizował przedsięwzięcia z pogranicza sztuk wizualnych i dźwiękowych, m.in. autorskie projekty telewizyjne poświęcone współczesnej sztuce awangardowej. W latach 1992–2000 był współautorem nadawanych w Programie 2 Telewizji Polskiej programów: Chimera, Noc cykad, Art-noc, Pasmo hipermultimedialne Marcina K., Folkowe nuty. 

Często bierze udział w przedsięwzięciach związanych z muzyką kreatywną (realizacje partytur graficznych) i intuicyjną. Jest pomysłodawcą cyklu Res Factum (spotkania słowa z dźwiękiem kreowanym na żywo) oraz autorem kompozycji autonomicznych, jak też muzyki teatralnej, filmowej, telewizyjnej i radiowej.