Zygalski, Krzysztof

ur. w 1955, ukończył inżynierię materiałową w Akademii Górniczo-Hutniczej (1975–80) oraz reżyserię telewizyjno-filmową na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980–84). Studiował reżyserię m.in. pod kierunkiem Krzysztofa Kieślowskiego, który był opiekunem artystycznym jego pracy absolutoryjnej – etiudy fabularnej pt. Wyspa. Pracował w WFO w Łodzi oraz w Studiu Filmowym im. Karola Irzykowskiego w Warszawie. Od 1991 prowadzi własną firmę Terminals, zajmującą się produkcją filmową. Od 2013 związany jest z Pracownią Działań Multimedialnych. Zrealizował, jako reżyser lub producent, ponad 50 filmów dokumentalnych, fabularnych i reklamowych.