Pomen II
- Milica Djordjević

Słowo pomen tłumaczyć można jako tren, westchnienie i jako wspomnienie, przywołanie w pamięci. Odnosi się ono także do bardzo starego serbskiego zwyczaju związanego ze śmiercią, z rozmaitymi rytuałami, podczas których tradycyjne pieśni poświęcone zmarłemu śpiewano w sposób szczególny – wyjątkowo ekspresyjnie i z mocą, choć bez patosu. 

Każda fraza brzmi jak wers, po którym traci się oddech, jak mikrokosmos z własną historią (będący wszakże nadal częścią większej całości), jak westchnienie czy – może lepiej – jęk. 

Utwór powstał na zamówienie Fundacji Hepnera, a dedykowany jest pamięci Leo Hepnera. 

Milica Djordjević