DW28 – Loops for Davis
- Bernhard Lang

DW 28 stanowi kontynuację opartych na samplach utworów DW23 orazDW24, z których pierwszy za temat obiera klarnet basowy, drugi zaś saksofon. Tu z kolei punktem wyjścia pętli jest próbka dźwiękowa nie chodzi jednak o poddanie jej symulacji, transkrypcji czy rekompozycji, ale użycie samplera jako samodzielnego instrumentu. (Na ten temat zob. pracę Tilmana Baumgärtela Schleifen: Zur Geschichte und Ästhetik des Loops). 

Loops for Davis sample umieszczone zostały z jednej strony w kontekście orkiestrowym, z drugiej zaś na tle niewielkiego zespołu. Orkiestrę wykorzystano na wzór makrosamplera, wielkiego urządzenia do tworzenia pętli, przeciwstawionego misternie zanotowanej partii klarnetu solo, który niekiedy zbacza w kierunku improwizacji, by wkrótce dołączyć ponownie do pętli. Utwór powstał we współpracy z Garethem Davisem z użyciem technologii amplifikacji i uprzestrzennienia Studia Eksperymentalnego SWR we Fryburgu Bryzgowijskim (przy wsparciu Reinholda Braiga). Już przy wcześniejszych projektach z udziałem Davisa stworzyłem użytą także i tutaj technikę gry, którą określiłem mianem parkerphonics

Brak doprecyzowania w dedykacji nawiązuje także do Milesa Davisa. Towarzyszy mu duch Erika Dolphy’ego oraz innych mistrzów jazzu, ledwie rozpoznawalnych wprawdzie, ale obecnych. 

A ostatnie słowo należy do... 

Bernhard Lang