bazGRANIE. Koncert na malarza, aktora i elektronikę

Istotą projektu jest wzajemne oddziaływanie trzech dziedzin: rysunku/malarstwa, wideo oraz działań dźwiękowych. Obraz wideo z kamery będącej w rękach aktora jest punktem wyjścia. Ruchy kamery są rejestrowane i projektowane w czasie rzeczywistym na płótno, na którym malarz odrysowuje je i „dokumentuje”. Aktor trzymający w rękach kamerę wchodzi w realną interakcję z malarzem – wpływa na niego poprzez świadome wykorzystanie urządzenia, z którego obraz rzucany na płótno ma wyraźny wpływ na dynamikę procesu malowania. Do powierzchni płótna przyczepionych jest kilkanaście mikrofonów kontaktowych, tak więc każde dotknięcie stopniowo zamalowywanej powierzchni powoduje wydobycie dźwięku, który jest przetwarzany na żywo przez kompozytora/elektroakustyka.