Embody

Embody to opowieść o ciele w formie polisensorycznego spektaklu, w ramach którego odbiorca zostaje wprowadzony do świata, który może eksplorować za pomocą kilku zmysłów jednocześnie. Multimedialność współczesnego świata przyzwyczaiła nas do odbierania bardzo wielu bodźców w tym samym czasie. Zwykle jednak nie są one ze sobą połączone – wyskakujący na monitorze alert nie współgra z płynącą z głośników muzyką i wypełniającym przestrzeń zapachem. W Embody nie mamiejsca na przypadek – obraz, dźwięk, zapach, dotyk oraz wrażenia odpowiadające zmysłom takim jak kinestezja czy termorecepcja są ze sobą sprzężone.

Morton Heilig, twórca multisensorycznej maszyny o nazwie sensorama, wyszedł w swoim projekcie od obrazu. Koncepcja Embody ma swoje źródło w dźwięku i opiera się na zestawieniu ze sobą utworów czwórki kompozytorów z grupy kompozytorskiej gen~.rate i kompozycji cenionego niemieckiego twórcy – Caspara Johannesa Waltera. Program zakłada prawykonanie utworów-instalacji powstałych specjalnie z myślą o projekcie i reprezentujących eksperymentalną postawę twórczą autorów. Spójność repertuarową gwarantuje obecność wspólnego dla wszystkich utworów mianownika, jakim jest ludzkie ciało i zmysły. Koncepcja sceniczna projektu zakłada wykonanie kompozycji w niestandardowej przestrzeni (open space), przy jednoczesnej rezygnacji z klasycznie rozumianej sceny. Pozwoli to odbiorcom na swobodne przemieszczanie się w trakcie spektaklu i korzystanie z instalacji korespondujących z poszczególnymi utworami. By zintensyfikować doznania dźwiękowe, pomysłodawcy zdecydowali się także na przestrzenną projekcję audio. Autorem koncepcji przedsięwzięcia są twórcy grupy kompozytorskiej gen~. rate pod kierownictwem Caspara Johannesa Waltera oraz pomysłodawcy projektu: Wiktora Kociubana – dyrygenta, dyrektora generalnego i artystycznego Delirium-Edition: organisation for tomorrow’s art. Koncepcja utworu zakłada wspólne autorstwo wieloczęściowej kompozycji. W każdej z nich jeden z kompozytorów odegra rolę wiodącą, ale wspólnym mianownikiem całej instalacji będzie ludzkie ciało i zmysły.