Powrót do:   Wykonawcy
Kusiel-Moroz Krzysztof

ukończył Warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Stanisława Wisłockiego. Studiował także dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Ryszarda Zimaka. Od roku 1990 jest związany z macierzystą uczelnią jako pedagog (obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego), gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, oraz jako szef chórów chłopięcego i mieszanego UMFC. Prowadził chóry Towarzystwa Śpiewaczego Harfa oraz ZPSM im. Karola Szymanowskiego. Dyrygował także wieloma polskimi orkiestrami, m.in. Filharmonii Narodowej, Bydgoskiej, Opolskiej, Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Juventus, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a za granicą Kristiansand Orkestr w Norwegii, Oldenburg Rathsmusik i Japan Youth Orchestra.

Jako chórmistrz wielokrotnie występował na Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, koncertował także w niemal wszystkich krajach Europy, a poza nią w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Zasiada w jury licznych krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych i dyrygenckich, prowadzi warsztaty dla dyrygentów chórów w Polsce i za granicą.

Artysta posiada na swoim koncie również dorobek kompozytorski. Z najważniejszych dzieł wymienić należy dwie symfonie, koncert fortepianowy, Sinfoniettę na orkiestrę smyczkową, oratorium Pasja Polska, Agnus Dei, a także liczne mniejsze kompozycje kameralne i chóralne.