Powrót do:   Utwory
LutoScratch (Paweł Janicki)

to aleatoryczna instalacja interaktywna Pawła Janickiego zrealizowana w Centrum Sztuki WRO, inspirowana twórczością Witolda Lutosławskiego i jej poświęcona.
Instalacja, sterowana za pomocą trzech gramofonów didżejskich i płyt z kodem czasowym MIDI, umożliwia kontrolowanie trzech sprzężonych projekcji (każdą z nich steruje jeden gramofon), przenosząc obraz i dźwięk na płaszczyznę operacji didżejskich. Na trzech stanowiskach usytuowanych w przestrzeni ekspozycji widzowie pojedynczo lub w kilka osób mogą operować obrazem zapisu wykonania perkusyjnego utworu muzycznego, stworzonego specjalnie na potrzeby instalacji, rozpoczynającego się od krótkiej inwokacji z tekstem Lutosławskiego traktującym o aleatoryzmie i jego zasadach.

Odbiorcy mogą samodzielnie użyć wszystkich standardowych technik turntablistycznych: zwalniania, zatrzymywania lub przy

spieszania obrotów gramofonu za pomocą dociskania płyty palcami, scratchowania, przenoszenia ramienia gramofonu w inne miejsce na płycie itp., kierując rotacjami poszczególnych części projekcji wideo i wpływając na odtwarzany obraz.

Instalacja umożliwia widzowi również interakcję za pomocą urządzeń mobilnych (tablety, smartfony) i komunikacji sieciowej dzięki dostępnej on-line specjalnie opracowanej aplikacji. Trzykrotne nagranie utworu (trzy nakładające się partie) i jednoczesne odtworzenie nagrań przez software sterujący instalacją (również stworzony specjalnie na jej potrzeby) umożliwią odbiór całości kompozycji, przy czym dzięki możliwości sterowania poszczególnych partii za pomocą gramofonów możliwe jest uzyskanie efektu „desynchronizacji” (lub – po podniesieniu igły i przeniesieniu w inne miejsce płyty – przejścia do innej części danej partii bez wpływu na pozostałe).

Manipulacje płytami gramofonowymi (przenoszenie igły, scratch, przytrzymywanie itp.) znajdą odzwierciedlenie w rotacjach poszczególnych części projekcji wideo. Dodatkowe rotacje i elementy (np. wizualizacja timeline i kodu czasowego poszczególnych sekwencji) będą osiągalne przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Paweł Janicki