Powrót do:   Utwory
lumières noires (Joakim Sandgren)

Pracę nad lumières noires rozpocząłem we wrześniu 2011, a ukończyłem w Darmstadcie 24 lipca 2012. Utwór dedykowany jest Karin Hellqvist. Jest to czwarta z moich sześciu kompozycji na instrument solo i komputer. W utworach tych partia elektroniczna pomyślana jest jako mniej lub bardziej zniekształcone odbicie głosu instrumentalnego w ten sposób, że pojawia się w niej kilka elektroakustycznych wersji tej samej linii melodycznej, którą opracowuje instrument solowy. Jestem zafascynowany owymi drobnymi brzmieniami instrumentalnymi, które stosuję i które następnie znacznie powiększam. Prowadzi to do użycia tego samego rodzaju materiału w partii elektroakustycznej, która powstaje zasadniczo z „ciszy”, tj. owych niewielkich i pozbawionych znaczenia „międzydźwięków” codziennego życia.
Joakim Sandgren