Powrót do:   Utwory
Plasterki muzyki (Lidia Zielińska)

Instalacja adresowana jest do dzieci. Pozwala poprzez wzrok, dotyk i słuch zaobserwować relacje między fakturami materii, kolorami i brzmieniami. Zwraca uwagę na ekologiczną wartość dźwięków. Uczy komponowania jako sztuki wprowadzania ładu. Pokazuje, że istotą muzyki jest budowanie emocji poprzez odpowiednie uporządkowanie relacji między obiektami, a walory tych obiektów stają się w kompozycji jakością estetyczną.

Lidia Zielińska