Powrót do:   Utwory
Sostenuto (Paweł Szymański)

Utwór został zamówiony – z inicjatywy Antoniego Wita – przez Filharmonię Narodową w celu uczczenia setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego i jest dedykowany Jego pamięci. Prawykonanie odbyło się podczas uroczystej inauguracji Roku Lutosławskiego 25 stycznia 2013 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

Paweł Szymański