Powrót do:   Utwory
Snow Job (Annesley Black)

Proces ten musi być świadomy, gdyż inaczej brakowałoby mu precyzji, a zarazem bezwiedny, aby człowiek nie zdawał sobie sprawy z faktu dokonania fałszerstwa, bo to mogłoby wywołać w nim poczucie winy (...) Kłamać z pełną premedytacją, a jednocześnie głęboko wierzyć we własne słowa, zapominać niewygodne fakty, po czym, gdy zachodzi konieczność, przywołać je z niebytu na tak długo, jak trzeba, negować istnienie obiektywnej rzeczywistości, a zarazem kierować się nią – to wszystko musi umieć każdy (George Orwell, Rok 1984, przeł. Tomasz Mirkowicz, PIW, Warszawa 1988, s. 147).

Snow Job to potoczne określenie amerykańskie oznaczające medialne lub polityczne tuszowanie, próbę ukrycia dowodów w celu uniknięcia krytyki, niepokoju lub niepowodzenia przez pominięcie, odwrócenie uwagi lub oszustwo.

Snow Job bada metody wizualnego i słuchowego ukrywania: maskowanie, odwrócenie uwagi, kamuflaż, oślepienie/oszołomienie za pomocą światła i dźwięku. Bardziej inspirujące techniki można zobaczyć w Winter Methods of Concealment http://www.youtube.com/watch?v=m9RqAi03UhU&feature=related (wojownik ninja demonstruje metody ukrywania się w pokrytych śniegiem drzewach iglastych).

Annesley Black