Powrót do:   Kompozytorzy
Moc Michał

Kompozytor, akordeonista, pedagog. Studia kompozytorskie (pod kierunkiem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil) ukończył z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie w roku 2008 uzyskał tytuł doktora sztuki. Jako stypendysta studiował także w Conservatorium Hogeschool Enschede w Holandii pod kierunkiem D. Rowlanda (2000). W dorobku twórczym, liczącym ok. 40 pozycji, ma kompozycje kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne, orkiestrowe, ze szczególną preferencją akordeonu jako instrumentu solowego. Jak sam często podkreśla – nie uznaje muzyki bez emocji. Zdobył szereg nagród w konkursach kompozytorskich: ogólnopolskich – z okazji Kongresu Eucharystycznego (Opole 1997, dwie drugie nagrody za Mszę ludu polskiego i Wierzę w Ciebie), na I Konkursie Kompozycji i Instrumentacji we Wrocławiu (1998, I nagroda), Musica Sacra w Częstochowie (1999, II nagroda za Alleluja), im. A. Panufnika w Krakowie (2000, I miejsce za Betelgeuse), a także międzynarodowych – im. R. Murraya Schaffera w Poznaniu (1999, wyróżnienie), Franz Josef Reinl-Stiftung w Wiedniu/Monachium (2001, III nagroda za utwór Furietta). W 2001 r. wygrał konkurs na hymn miasta Świdnicy. Otrzymał ponadto stypendia twórcze. W 2007 objęty został czteroletnim programem promocji młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Jest także koncertującym akordeonistą, laureatem licznych konkursów. Nagrywał dla PR i TVP oraz wydawców płytowych. Wykłada kompozycję jako adiunkt w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prowadzi badania i działalność pedagogiczną w zakresie kształcenia słuchu muzycznego; jest m.in. autorem programów komputerowych, gier edukacyjnych oraz pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konkursu ,,Olimpiada słuchowa” dla uczniów szkół muzycznych II st., a także festiwalu umiejętności muzycznych mYear. W latach 1999–2010 pracował jako nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu (od roku 2004 kierował sekcją teorii muzyki); od roku 2009 pełni funkcję koordynatora makroregionalnego Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA). Za działalność pedagogiczną otrzymał w 2006 Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

www.moc.composer.pl

 

Ważniejsze utwory: Betelgeuse na akordeon i taśmę (1999), Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (1999), Hommage a Piazzolla na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2000), Fantazja praska na orkiestrę symfoniczną (2002), Chordalians & Chordaliens na akordeon i orkiestrę kameralną (2004), Chipset na orkiestrę symfoniczną z akordeonem (2005), Muzyka na orkiestrę (2007), Stuntmen’s relay na orkiestrę symfoniczną (2008), Barbarioso na orkiestrę smyczkową (2009), The switching faces na orkiestrę kameralną (2009), Hipokamp na wielką orkiestrę i grupę dzieci w wieku szkolnym (2010), E-motion na orkiestrę smyczkową (2011), S.A.N.D, na akordeon, dwie wiolonczele, perkusję i projekcje wideo (2011), Po-wer na orkiestrę kameralną (2012–13).